SAB

Uitwerking en wijziging

Twee bijzondere manieren om nieuwe ontwikkelingen in een bestemmingsplan mogelijk te maken, zijn de uitwerkingsverplichting en de wijzigingsbevoegdheid.

Uitwerking
Bij de eerste mogelijkheid legt het bestemmingsplan wel al de functie (bijvoorbeeld wonen) vast, maar wordt de precieze invulling (bijvoorbeeld waar en hoe hoog er precies gebouwd mag worden) later in een uitwerkingsplan vastgelegd.
Soms zijn de details van een ruimtelijke ontwikkeling nog niet bekend. Bijvoorbeeld bij het bouwen van een woonwijk; duidelijk is dat er een woonwijk komt, maar waar nu precies het parkje komt en waar de huizen en waar een vijver is nog niet bekend. Dan kan in een bestemmingsplan de bestemming 'Wonen - uit te werken' worden opgenomen. Binnen deze uit te werken bestemming moeten uitwerkingsregels worden opgenomen, zodat duidelijk is wat er komen gaat. Binnen 10 jaar moet er een uitwerkingsplan worden vastgesteld.

Wijziging
De wijzigingsbevoegdheid is van hele andere orde. Dit is een regeling in het bestemmingsplan die het mogelijk maakt in de toekomst een bestemming te wijzigen, bijvoorbeeld in een andere bestemming. Maar wel binnen de gestelde voorwaarden. Een reden om een wijzigingsbevoegdheid op te nemen is bijvoorbeeld de wens om een project gefaseerd uit te voeren. Fase 1 wordt al wel direct mogelijk gemaakt met een definitieve bestemming, fase 2 met een wijzigingsbevoegdheid. Een andere reden om een wijzigingsbevoegdheid op te nemen kan zijn het bieden van flexibiliteit. Er kan worden ingespeeld op mogelijke toekomstig ontwikkelingen die nu nog niet helemaal concreet in beeld zijn.

Procedure
Voor zowel een uitwerkingsplan als voor een wijzigingsplan moet een aparte procedure worden doorlopen.

Let op!
De term ‘wijzigen’ wordt vaak gebruikt in plaats van de term ‘herzien’. Het herzien van een bestemmingsplan is echter wezenlijk wat anders, er wordt dan een compleet nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Bij het wijzigen blijft het geldende bestemmingsplan bestaan.